راهنمای خرید اقساطی

1 – پیش پرداخت حداقل 30% از مبلغ خریداری شده.

2 – قابلیت فروش اقساطی از 1 الی 10 ماه.

3 – به ازای هر ماه 4% درصد مبلغ مانده به مبلغ کل اضافه می گردد.

چک های دریافتی بایستی دارای شرایط ذیل باشند : 

  • صیادی باشد.
  • در صورتی که صاحب چک کارمند باشد امکان دریافت فیش حقوقی در سامانه اتوماسیون اداره مربوط وجود داشته باشد.
  • در غیر این صورت به ازای هر 800.000 تومان از مجموع باقیمانده یک گرم طلا از خریدار دریافت میگردد که 3 روز پس از وصول آخرین چک به خریدار عودت میگردد.
  • در صورتی که تعداد اقساط زوج باشد ، امکان دریافت به ازای هر دو ماه یک چک وجود دارد(تاریخ راس دو چک / به عبارتی اولین چک 45 روز بعد از تاریخ فاکتور) است.

  ۰۹۱۷۹۹۱۰۲۶۸  |   ۰۹۰۲۳۰۱۴۰۲۲   |   ۰۷۱۳۶۴۷۴۸۵۸   |   ۰۷۱۳۶۴۷۴۶۲۶