سیاست حفظ حریم خصوصی

فروشگاه اینترنتی مبین رایان متعهد میشود در حد توان از حریم خصوصی شما دفاع کند و در این راستا تکنولوژی مورد نیاز برای هر چه مطمئن تر و امن تر شدن استفاده شما از سایت را توسعه دهد.
در واقع با استفاده از سایت ، شما رضایت خود را از این سیاست نشان میدهید.
در صورت استفاده از خدمات سایت ، کاربران مسئول حفظ محرمانه بودن حساب و رمز عبور خود هستند و تمامی مسئولیت فعالیتهایی که تحت حساب کاربری یا رمز ورود انجام میپذیرد بعهده کاربران است